Aktivní sběr dat byl již ukončen. Nadále je však možné prohlížet historická data.
Data collection has been discontinued. Only historical data is available.
Die Datenerhebung ist eingestellt worden. Es sind nur noch historische Daten verfügbar.

Husy online

Portál HUSY ONLINE vznikl za účelem prezentace výsledků projektu sledování migrace husy velké pomocí GPS GSM vysílačů, který probíhá od roku 2012.

V roce 2012 bylo označeno prvních 9 hus GPS GSM vysílači s gramáží 100g (2 jedinci v severozápadních Čechách, 1 na Vysočině a 6 v jižních Čechách). Tou dobou se jednalo o novinku při sledování hus v rámci celé Evropy. Vysílače se sice během jednoho až deseti měsíců vybily, či byly husami sundány, u jedné husy se přesto podařilo zachytit celý migrační cyklus.

V roce 2014 bylo v jižních Čechách označeno 5 hus. Již byly použity vysílače se solárním dobíjením s gramáží 90 g. U dalších dvou jedinců se podařilo zachytit aktivitu během celého roku.

V roce 2015 bylo v jižních Čechách označeno dalších 6 hus. Byly použity vysílače se solárním dobíjením s gramáží 35 – 90 g.

V roce 2016 byly označeny dvě samice na Vysočině za použití vysílačů se solárním dobíjením o gramáži 90 g.

Cílem projektu je odhalení a vyhodnocení detailnějších informací o sledovaných jedincích, jako je míra využívání jednotlivých částí území během migračního cyklu, rychlost pohybu, potravní a habitatové preference, ale také zhodnocení vlivu mysliveckého managementu na jejich chování.

PProjekt byl financován Origin and migratory movements of Camargue wintering Greylag geese ONCFS (Office national de la chasseet de la faune sauvage) France, Mathieu Boos (Naturconst@, France), granty IGA FŽP 20144279 a IGA FŽP 20154223 a ZOO Dvůr Králové a. s.

Vznik a provoz webového portálu je zajišťován Katedrou informačních technologií ČZU v Praze, pro sběr a zpracování dat jsou použity softwarové komponenty GPS Trace Route 1.0 (GPSTR 1.0), Ground Station Harvester (GSH 1.0).

GPS telemetrie

Husy jsou sledované pomocí technologie GPS (Global Position Systém), kdy je pomocí GPS modulu zaznamenávána poloha označeného zvířete s přesností několika metrů a pomocí GSM modulu odesílána na server. Zaznamenávání probíhá v předem definovaných intervalech (standardně 1x za 2 hodiny). Dále je zaznamenávána teplota.

Více informací na:  http://www.waterbirdmonitoring.cz/monitorovaci-programy/monitoring-hus/GPS-monitoring-hus/

Členové týmu: Správa a provoz portálu:
Mgr. Michal Podhrázský
Mgr. Matyáš Adam. Ph.D.
Doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D.
Jaroslav Závora
Pavel Albert
RNDr. Lubomír Peške

Kontakt:
Mgr. Michal Podhrázský
ZOO Dvůr Králové a. s.
www.zoodvurkralove.cz
tel: 775 854 221
e-mail: michal.podhrazsky@zoodk.cz

Mgr. Matyáš Adam
Katedra ekologie
Fakulta životního prostředí ČZU Praha
Tel: 731 104 651
e-mail: madam@fzp.czu.cz
Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.
Ing. Jan Masner
Ing. Michal Stočes

Kontakt:
Ing. Jan Masner
Katedra informačních technologií
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Tel: +420 224 382 277
e-mail: masner@pef.czu.cz

Úvodní foto © Tom Jůnek