Aktivní sběr dat byl již ukončen. Nadále je však možné prohlížet historická data.
Data collection has been discontinued. Only historical data is available.
Die Datenerhebung ist eingestellt worden. Es sind nur noch historische Daten verfügbar.

Divočáci online

Portál Divočáci online vznikl k prezentaci výsledků projektu telemetrického sledování divokých prasat v České republice. Sledování divočáků probíhá od podzimu 2012. Zvířata jsou označena obojkem GPS, který obsahuje modul GPS a je schopen zaznamenávat přesnou polohu zvířete. Projekt realizuje Katedra myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, zadavatelem projektu je Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. v rámci projektu „Management zvěře na Šumavě a v Bavorském lese“, podpořeného z prostředků Operačního programu Evropské územní spolupráce Cíl 3 – ČR – Bavorsko (realizován ve spolupráci s Bavorským mysliveckým svazem). Na realizaci projektu se dále podílí NP Šumava. Cílem projektu je vyhodnocení prostorové aktivity prasete divokého v různých typech prostředí a v různých ročních obdobích a také vlivu mysliveckého managementu (zejména přikrmování) na jejich aktivitu. Výsledky projektu by měli sloužit k definici opatření, která napomohou k redukci početních stavů a snížení škod působených divokými prasaty. Projekt telemetrického sledování divokých prasat je velice unikátní, zejména kvůli významné technologické náročnosti. Na světě je tak jen málo institucí, které se GPS telemetrií divokých prasat zabývají.

Vznik a provoz webového portálu je zajišťován Katedrou informačních technologií ČZU v Praze, pro sběr a zpracování dat jsou použity softwarové komponenty GPS Trace Route 1.0 (GPSTR 1.0), Ground Station Harvester (GSH 1.0).

Značení zvířat

Divoká prasata jsou chytána pomocí odchytových zařízení, kde jsou imobilizována a je jim nasazen GPS obojek. Divočáky do odchytových zařízení lákáme obvykle na nějaké pochoutky, zejména kukuřičné zrno.

GPS telemetrie

Zvěř je sledována pomocí technologie GPS (Global Position System), kdy je pomocí modulu zaznamenávána poloha označeného zvířete s přesností několik metrů. Zaznamenávání neprobíhá kontinuálně, ale v předem definovaných intervalech (standardně 1x za hodinu). Dále je obojek vybaven také tzv. aktivitovým čidlem, pomocí kterého lze rozlišit, co zvíře zrovna dělá (zda-li se pase, odpočívá, nebo se pohybuje). Dále je zaznamenávána také teplota a přesnost zaměření. Novější obojky jsou vybaveny tzv. GSM modulem a obsahují klasickou telefonní SIM kartu, pomocí které jsou tyto informace přenášeny on-line do počítače uživatele.

Členové týmu: Správa a provoz portálu:
Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
Ing. Miloš Ježek, Ph.D.
Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.
Vít Dvořák
Tomáš Němec
Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.
Ing. Jan Masner
Ing. Michal Stočes
Kontakt: Kontakt:
Ing. Miloš Ježek, Ph.D.
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU Praha
Tel.: +420 775 262 365
e-mail: jezekm@fld.czu.cz
Ing. Jan Masner
Katedra informačních technologií
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Tel: +420 224 382 277
e-mail: masner@pef.czu.cz